Alfatronik - Dowiesz się więcej

Marcin Popowski > Detektyw > Wykształcenie

Wykształcenie

 

2004r. Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji – Katedra Kryminalistyki

 • Seminarzysta studiów doktoranckich pod opieką naukową prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego

2004r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • Kwalifikacje - pedagogiczne

2002r. Dyplom nr 2986/2002 z dnia 8.06.2002r.

 • Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu Państwa

1999 – 2001r. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

 • Magister - wykształcenie wyższe
 • wydział Nauk Politycznych
 • Specjalizacja: służba cywilna
 • Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

2000r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Studia podyplomowe - Public Relations
 • Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

1999 – 2000r. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"

 • Studia podyplomowe - Zarządzanie i marketing
 • Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

1996 – 1999r. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

 • Licencjat - wykształcenie wyższe
 • Specjalizacja: administracja publiczna
 • Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

    Akredytacje i licencje

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
  files/documents/PTK.jpg

 

 • Członek Stowarzyszenia Detektywów Polskich 
  files/documents/logo stoarzyszenia.JPG

 

 • Patent Sternika Motorowodnego
 • Licencja B uprawniająca do strzelectwa sportowego