Marcin Popowski > Ciekawostki > Pomocne telefony

Pomocne telefony

Detektyw Marcin Popowski      

0-502-342-007
(w sprawach omówionych w ofercie usług)

Policja  - 997     

Pogotowie Policji (22) 826-24-24
Oficer dyżurny Komendy Stołecznej Policji     (22) 669-99-97 (22) 603-65-65
Oficer dyżurny Wydziały Ruchu Drogowego KSP     (22) 603-77-55 (22) 603-77-56
Telefon antymafijny     (22) 619-91-49
Dla świadków przestępstw     (22) 669-99-97
Izba dziecka     (22) 849-06-61 (22) 603-68-12
Izba wytrzeźwień     (22) 838-84-07 (22) 838-94-21
Policyjny telefon zaufania     0-800-120-226
Policyjna Infolinia Crime Stop (sygnały o przestępstwach)     0-800-120-148
Specjalny telefon w Komendzie Głównej Policji     0-800 -142-555

Pod ten numer telefonu mogą dzwonić osoby niezadowolone z pracy policjantów, a zwłaszcza osoby:
- od których nie zostało przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
- którym, po złożeniu takiego zawiadomienia, przestępcy grozili, domagając się zmiany zeznań.

Policja dokonując oceny działań policjantów, chce korzystać:
- z zamówionych, w niezależnych pracowniach, badań opinii publicznej,
- z ocen społecznych zgłoszonych telefonicznie lub listownie do policji,
- z ocen formułowanych przez samorządy,
- a wreszcie z ocen wyrażanych przez każdego kto odwiedzi komisariat. W tym celu, przygotowano krótką ankietę, w której każdy interesant anonimowo może przedstawić swoją opinię na temat lokalnej policji.

Pogotowie ratunkowe -   999

Informacja o wypadkach     (22) 628-13-13

Straż pożarna -  998

(22) 844-00-71

Straż miejska - 986

(22) 840-00-16

Telefony Zaufania     

Dla rodzin osób zaginionych, fundacja Itaka     (22) 654-70-70
Linia żadnych pytań, dla zaginionych     (22) 654- 70-70
Dla zagrożonych przez sekty, fundacja Dominik     (22) 853-52-22
Ruch Obrony Rodziny i Jednostki     (22) 827-89-67
Komitet Ochrony Praw Dziecka     (22) 831-24-29
La Strada, fundacja przeciwko handlowi kobietami     (22) 628-99-99
Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni im. J. Brzozowskiej     0-501-100-420
Rzecznik Praw Ofiar     0-606-96-96-27
Niebieska Linia, dla ofiar przemocy w rodzinie     0-800-12-00-02
Pomarańczowa Linia, dla rodziców, których dzieci piją     0-801-14-00-6
Stołeczne Stowarzyszenie Praw Ojca     (22) 844-14-82
Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania     0-801-199-990
Młodzieżowy Telefon Zaufania     988
Dla skłóconych małżeństw, problemy osobiste     (22) 728-64-35
Telefon Straży Granicznej, nielegalny pobyt osób     0-800-422-322