Marcin Popowski > Multimedia > Moje publikacje

Moje publikacje

Artykuły publikowane w czasopismach  files/documents/pasmo1.gif   files/documents/Poludnie.png   files/documents/olivia2.jpg
w latach 2001-2005  w ramach cyklu "Detektyw Popowski na tropie" i "Na kłopoty Popowski"

Dzieci w nowym środowisku. Ostrożności nigdy za wiele.

Na kłopoty Popowski
Dzieci wymagają ze strony dorosłych ochrony, szczególnie przed innymi dorosłymi. Nie rozwinął się jeszcze u nich strach przed ludźmi i nieufność, ich intuicja nie ma jeszcze tylu informacji i doświadczenia, aby chronić je przed skrzywdzeniem.

Więcej...

Grypsera doliniarzy i metody ich działania

Na kłopoty Popowski
Zawodowi złodzieje kieszonkowi posługują się specjalnym, zrozumiałym tylko dla nich słownictwem. Służy ono do komunikacji, rozpoznania, ostrzegania, doskonalenia profesji przestępczej i konspiracji.

Więcej...

Kiedy dziecko się zakocha?

Na kłopoty Popowski
W okresie dojrzewania zmniejsza się możliwość sprawowania kontroli nad dziećmi, a dotychczasowe metody wychowawcze nie zdają egzaminu. Rodzice zwracający się do mnie o pomoc, czują się bezradni, rzadko potrafią poskromić własne emocje, a szczególnie gniew. Lawinowo narastają konflikty gdy dziecko zakocha się i zaczyna podejmować aktywność seksualną.

Więcej...

Kieszonkowcy czyli doliniarze

Na kłopoty Popowski
Wolna przestrzeń nie sprzyja kieszonkowcom, kradzież kieszonkowa jest bowiem związana przede wszystkim z dużym natężeniem ruchu ludzi w określonym miejscu i czasie np. środki komunikacji, dworce, sklepy, bazary, stadiony. Do najpopularniejszych metod i form działalności kieszonkowców można zaliczyć: zorganizowaną działalność grupową o wysokich kwalifikacjach, przemieszczanie się w obrębie kraju, zawieranie porozumień złodziejskich o wyłączność działania w określonych obiektach, specjalizację w doborze ofiar, stosowanie kontrobserwacji.

Więcej...

Bezpieczeństwo Mokotowa

Na kłopoty Popowski
Oceniając stan bezpieczeństwa na Mokotowie należy zauważyć, że mierzy się go ilością przestępstw popełnionych, dzielonych przez liczbę stałych mieszkańców. Biorąc pod uwagę statystyki – Mokotów należy do najbezpieczniejszych dzielnic Gminy Centrum.O tym żeby się przekonać czy statystyki nie kłamią udałem się na interesującą rozmowę z nadkomisarzem Czesławem Leichtem Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Warszawa – Mokotów.

Więcej...

Moje dziecko narkomanem!

Na kłopoty Popowski
Narkotyk - słowo, które wielu rodzicom spędza sen z powiek. Substancja głównie pochodzenia roślinnego powodująca zależnie od dawki; uspokojenie, euforię, zniesienie bólu, odurzenie lub sen. Nałogowe używanie prowadzi do narkomani, prowadzącej do zmian chorobowych w organizmie, najczęściej w układzie nerwowym człowieka.

Więcej...

Porwanym być

Na kłopoty Popowski
Przemoc jest częścią każdej kultury, ponieważ jest częścią natury ludzkiej. Z pewnością odgrywa odmienną rolę w różnych częściach świata. W sytuacji zagrożenia ludzie, jak wszystkie inne istoty na ziemi, odbierają ostrzegawcze sygnały, z których najważniejszy jest strach. Może on przeprowadzić nas bezpiecznie przez zagrożenie lub nawet pozwolić go uniknąć.

Więcej...