Walczący z uzależnionymi

Na kłopoty Popowski

Leszek Rocki. Były oficer BOR-u, radny minionej kadencji i przewodniczący Komisji ds. Patologii. Od stycznia 2002r. dyrektor Mokotowskiego Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom (MOPU). Dyrektor Rocki dostał rekomendacje jednogłośnie. Koledzy klubowi jak i z opozycji widzieli w nim dobrego managera, osobę godną zaufania i pracoholika.

A początek był trudny. Puste budynki w opłakanym stanie - wymagające remontu, brak regulaminu; ośrodka, organizacyjnego, pracy, potrzeba utworzenia etatów. Minęły dwa miesiące, kiedy to 14.02 nastąpiło uroczyste otwarcie MOPU, celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi zjawiskami. Jest to jedyna w stolicy, a może i w całym kraju, placówka zajmująca się takimi patologiami. Jako pierwsze zaczęły funkcjonować punkty Informacyjno – Konsultacyjne (ds. alkoholizmu, narkomanii, przemocy), to tutaj mieszkańcy Mokotowa telefonicznie lub bezpośrednio mogą zasięgnąć fachowych porad psychologów, pedagogów, psychiatrów, socjologów i prawników. Pracownicy PIK, świadczą również pomoc w zakresie poszukiwania miejsc na oddziałach detoksykacyjnych i w ośrodkach terapii uzależnień. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie otrzymać materiały edukacyjne i informatory dotyczące uzależnień oraz testy wykrywające w organizmie obecność środków psychoaktywnych.

Drugi etap remontu zakończył się w połowie lipca, oddano wtedy do użytku kawiarnię internetową dla młodzieży a także pomieszczenia do przesłuchiwania nieletnich, którzy są ofiarami przemocy bądź dopuścili się wykroczeń. W ramach działalności profilaktycznej Ośrodek organizuje szkolenia i warsztaty informacyjno – edukacyjne, których adresatami są uczniowie mokotowskich placówek oświatowych, nauczyciele i rodzice.

Młodzież jest najbardziej zagrożona wszelkiego rodzaju patologiami. Na Mokotowie przez ostatnie 5 lat liczba osób zażywających środki odurzające wzrosła dwukrotnie. Najtrudniejszy wiek to 14-16 lat, wtedy to szuka się mocnych wrażeń i nowych doznań. Dlatego MOPU realizuje program świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych ukierunkowanych na młodzież. Cel to odciągnięcie młodzieży od bram, trzepaków, klatek, gdzie godzinami przesiaduje bez celu. Stąd potrzeba pokazania, że czas wolny można spędzać inaczej, mieć swoją pasję.

Znając skalę nasilenia negatywnych zjawisk w poszczególnych rejonach Dzielnicy, pracownicy Ośrodka planują strategię oddziaływań profilaktycznych dopasowanych do specyfiki istniejących problemów – tworzą dzielnicową Mapę Zagrożeń.

Dyrektor Leszek Rocki postawił na dobrą współpracę z Policją. Spotyka się z życzliwością komendanta i jego zastępców oraz policjantów sekcji ds. patologii nieletnich. Ich cotygodniowe wizyty, rozmowy, pomoc, reakcja na wszystkie sugestie jest widoczna na każdym kroku. To współpraca dwustronna; pracownicy Ośrodka szkolą funkcjonariuszy, dzielnicowych z zakresu rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, a także innych środków odurzających. Do dyspozycji policjantów są również różnego rodzaju testy z których mogą korzystać w przypadku, gdy trudno rozpoznać, jakiego rodzaju środek został zażyty.

W ciągu minionych 9 m-cy z pomocy ośrodka skorzystało przeszło 2000 „klientów”. Utwierdza to tylko w tym, że problem jest poważny a dobrze kierowana placówka, jak najbardziej potrzebna w naszej dzielnicy. Według ostatnio przeprowadzonych badań stwierdzono, że informacja do osób potrzebujących dociera głownie z prasy lokalnej, szkół i znajomych. O dziwo „klienci” o istnieniu placówki nie są często informowani przez pomoc społeczną, służbę zdrowia, bywa, że i przez policję.

 

MOPU – ul. Woronicza 30 i 30A tel. 646-82-99, 646-97-26

 

Marcin Popowski

Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Detektywów Polskich

Wróć