Utrata własnej woli

Na kłopoty Popowski

Słowo "sekta" (od łac. "secare" - odcinać, odrąbywać) - oznacza "grupę religijną, która oderwała się od któregoś z wielkich Kościołów panujących, wielkiej religii, czy grupę izolującą się od ogółu społeczeństwa, silnie akcentującą rolę przywódcy.

Podczas wakacji, z dala od rodziców - nasze pociechy zaczynają czuć się dorosłe, chcą wyeksponować własną dojrzałość. Szczególnie pełnoletnia młodzież wymusza na rodzicach niezależność. Na to czekają przedstawiciele różnych sekt, dla których wakacje to czas werbunku.

Można ich spotkać na ulicach naszego miasta. Chcą rozmawiać, zadają trudne pytania i potrafią dać łatwe odpowiedzi. Uśmiechnięci i uczynni, choć często natrętni, rozdają lub sprzedają książki i broszury. Są obecni w miejscach pracy, szkołach. Pukają do drzwi naszych mieszkań. Nie brakuje ich także w miejscach pielgrzymek i modlitwy. Wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, by propagować swoje idee i poglądy, by zyskać nowych wyznawców.
Takiemu działaniu podatne są zwłaszcza osoby u progu dorosłości, poszukujące dla siebie miejsca w życiu oraz wartości, z którymi mogłyby się utożsamiać. Sektom łatwiej ulegają też ci, którzy mają za sobą jakieś kryzysy psychiczne, emocjonalne np. śmierć kogoś bliskiego, rozstanie z rodziną z powodu wyjazdu na studia, zerwanie związku z ukochaną osobą, utratę pracy. Wskutek doznanych przykrości człowiek staje się podatny na wpływ innych. Wówczas łatwo ulega tym, którzy okażą mu życzliwość, współczucie, zainteresują się jego problemami, zaproponują pomoc w ich rozwiązaniu. Po pewnym czasie osoba staje się całkowicie uzależniony od sekty. Zrywa wszystkie kontakty z rodziną i znajomymi. Ślepo podporządkowuje się wszelkim prawom obowiązującym w danej "wspólnocie". Jest przekonana, że wybrał właściwą drogę. Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. Bardzo trudno jest rodzinie odzyskać ją. Dlatego tak ważna jest ostrożność w kontaktach z nowymi znajomymi, którzy proponują inny styl życia i myślenia.

Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe).

Według sekty obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem, w grupie znajduje się wszystko, czego do tej pory na próżno szukano. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, "Króla" lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jak Bóg.

Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie jak go uratować. Grupa jest elitą. Pozostała ludzkość jest chora i zagubiona. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, własny język, ograniczanie swobody w relacjach międzyludzkich. Żądają ścisłego posłuszeństwa regułom, albo dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia. Narzucają sposób zachowań seksualnych, np. kontakt z partnerami za zgodą kierownictwa, seks grupowy, całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób niższych w hierarchii grupy. Cały czas jest wypełniony zadaniami, np. sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją.

Biorąc pod uwagę fakt, że wyjście z sekty jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe, dobrze będzie wskazać na charakterystyczne cechy, po których można rozpoznać, że mamy do czynienia z sektą:

- nadzwyczajna, niczym nieuzasadniona życzliwość, zniewalająca dobroć, przesadna tolerancja, zapewnienie o możliwości pogodzenia chrześcijaństwa i nowych poglądów proponowanych przez sektę,

- propozycje rozmów na temat wiary, wartości, sensu życia, przy czym rozmówca nie określa wyraźnie swojej postawy, jakby chciał coś ukryć lub zataić (ulubione tematy sekciarzy to koniec świata, śmierć, reinkarnacja, ekologia, braterstwo),

- zachęta do udziału w spotkaniach, seansach, wyjazdach, posiłkach wegetariańskich oferowanych za darmo (szczególna przestroga dla młodych, którzy często myślą, że w ten sposób znajdą tani i atrakcyjny sposób spędzenia wakacji, wolnego czasu)

- propozycje niekonwencjonalnych sposobów leczenia,

- gotowe i proste odpowiedzi na każdy temat, niemożliwość podjęcia dialogu, dociekliwe pytania na temat życia rodzinnego, niezrozumiałe zainteresowanie osobami z naszego środowiska,

"bezinteresowne" propozycje pomocy materialnej, psychologicznej, oferty pracy.

Jak oni to robią?

Imitowanie doświadczenia mistycznego – np. stosując techniki transowe (mantrowanie, hipnoza, kontrola oddechu), narkotyki (LSD) lub oszustwo. Można wywołać w człowieku silne przekonanie o rzeczywistym kontakcie z Bogiem danej grupy. Dodatkowym uzależnieniem może być otwartość sekty na moce okultystyczne. Przekazywanie doktryny sekty, w atmosferze absolutnej pewności racji grupy i totalnego błędu jej przeciwników. Psycho-manipulacje stosowane przez sektę prowadzą w końcu do radykalnej zmiany osobowości ofiary, co przeraża rodzinę i daje początek ostremu konfliktowi. Niestety, często jego skutkiem jest rozbicie rodziny zwerbowanej osoby.

Skutki przynależności do sekt i kultów:

- destrukcja zdrowia psychicznego a nierzadko i fizycznego członków,

- całkowita zależność adeptów od grupy przy zniszczeniu związków rodzinnych i społecznych, lęk i nieumiejętność życia w społeczeństwie,

- utrata majątku, pracy, szkoły.

Nie podpisujemy żadnych umów i zobowiązań. Nie podawajmy nigdy danych personalnych swoich i osób trzecich (oczywiście nie zostawiamy sekcie żadnych dokumentów). Dobrze jest także o swoich zastrzeżeniach porozmawiać z rodziną i znajomymi, wskazując miejsca, gdzie działają członkowie sekty.

Co robić, gdy ktoś z rodziny jest wciągany w organizację, co do której istnieje obawa, że jest destrukcyjna? Przede wszystkim konieczny jest kontakt z zespołem specjalistów, którzy nie tylko zdiagnozują sytuację, ale również zaproponują optymalny program działania. Trzeba się z tym spieszyć, by nie utracić szansy szybkiej interwencji na początku zauroczenia kultem.

Pamiętaj!! Jeśli rozpoznasz objawy sekty bezwzględnie zachowaj spokój, nie oskarżaj bliskiej Ci osoby, nie rób przesłuchań, awantur. Sekta tylko na to czeka, żeby Twój bliski opuścił rodzinny dom!! Skontaktuj się np. ze specjalistami z

Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie tel.(0 22) 853-52-22 lub

(0 22) 843-62-11 albo z Ogólnopolskim Komitetem Obrony przed Sektami tel. 0-601-592-254.

Jeśli bezradni rodzice zwracają się do mnie o pomoc z przykrością muszę stwierdzić, że również czuje się bezsilny. Mogę tylko pomóc w ustaleniu miejsca pobytu młodego człowieka i to nie zawsze, bowiem po niektórych ginie wszelki ślad. Sekta jest środowiskiem hermetycznym i ciężko się zbliżyć do jej członków a tym bardziej przeniknąć do środka organizacji.

 

Marcin Popowski

rzecznik prasowy Stowarzyszenia Detektywów Polskich

Wróć