Kogo wpuścić do domu?

Tak naprawdę bez uzasadnionego powodu nie mamy obowiązku wpuszczać nikogo.

Osoby, które chcą nas odwiedzić w domu muszą spełniać określone warunki, które wytycza im prawo albo zakres obowiązków.

I tak;

Kiedy musimy wpuścić policjantów do domu – reguluje to Kpk art. 219 – 221 są to sytuacje kiedy policja ma nakaz na przeszukanie pomieszczeń. Wtedy nie mamy co dyskutować, bo ich działanie uregulowane jest normami prawnymi. Nakaz przeszukania a tym samym wejścia do naszego domu wydaje prokurator lub sąd. Przeszukania dokonuje prokurator lub w jego imieniu policja ( w określonych przypadkach w ustawie może tego dokonać także inny organ). W sytuacjach gdzie istnieje zagrożenie życia, lub podejrzenie zatarcia dowodów policja może dokonać przeszukania a tym samym wejścia do naszego domu bez nakazu. Mają potem 7 dni na przedstawienie stosownych dokumentów uzasadniających celowość ich działania. Wejście do domu i przeszukanie może odbyć się w godzinach 6.00 – 22.00, w wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukania można dokonać w godzinach nocnych ( 22.00 – 6.00 ). W każdym przypadku funkcjonariusze muszą być umundurowani, okazać legitymację służbową i stosowny dokument (nakaz).

Czy musimy wpuścić dzielnicowego? Nie. Natomiast względy bezpieczeństwa, kurtuazji tego wymagają. Warto jest znać swojego dzielnicowego, wiedzieć do kogo w razie czego zwrócić się z problemem. Dzielnicowy ma prawo nas rozpytywać o sąsiadów, podejrzane zachowania i sytuacje a także prowadzić wywiad środowiskowy. Jeśli nie chcemy go wpuścić do domu to będziemy wezwani na najbliższy komisariat policji w celu złożenia stosownych informacji. W sytuacji kiedy mamy jakieś wątpliwości możemy poprosić o podanie nazwiska, stopnia i numeru legitymacji służbowej a także numeru komisariatu. Możemy w tym czasie zadzwonić do oficera dyżurnego i zweryfikować prawdziwość podanych danych.

Listonosz – nie musimy. Zależy to od naszej woli. Jeśli chcemy mieć doręczane przesyłki a także przekazy pieniężne to dla swojego komfortu warto go wpuścić. Ułatwia to przeliczenie gotówki a także sprawdzenia co podpisujemy. Jeśli nam nie odpowiada kontakt z listonoszem zawsze możemy odbierać korespondencje z poczty. Listonosz musi być ubrany w służbowy uniform i mieć widoczny identyfikator.

Pracownicy gazowni i elektrowni – wejście tych osób zależne jest również od naszej woli ale nie tak do końca. W przypadku utrudniania dokonywania czynności służbowych może zostać zerwana z nami umowa o świadczenie usług. Osoby te powinny być ubrane w uniformy służbowe, posiadać widoczne identyfikatory a także o potrzebie wejścia do domu (spisanie stanu licznika) poinformować pisemnie na drukach instytucji dla których pracują. Powinien znaleźć się tam adres i pieczęć zakładu rejonowego, dni i godziny w jakich będzie przeprowadzana kontrola. Zakłady przesyłu gazu i prądu nie traktują nas jak złodziei, w związku z tym dopuszczają indywidualne spisanie liczników i pozostawienie wiadomości inkasentom. W przypadku podejrzeń zakładu lub kradzieży prądu inkasenci mają prawo do skontrolowania urządzeń w domu. Jeśli nie wpuścimy ich do domu mogą tego dokonać przy pomocy policji albo w związku z nie wywiązywaniem się przez nas z umowy odciąć dopływ mediów.

Pracownicy Telekomunikacji Polskiej – wpuszczenie ich na teren domu wynika z regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TPSA §25 czyli, że abonent jest obowiązany umożliwić sprawdzenie stanu technicznego łączy telefonicznych jeśli jest to potrzebne do należytego świadczenia usług lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie następuje po wcześniejszym uzgodnieniu wygodnego terminu dla abonenta. Pracownicy mają identyfikatory a także są ubrani w służbowe ubrania.

Pracownicy administracji – ich wizyty są ustalane z administracją budynku, są to pracownicy którzy mają prawo dostępu do urządzeń wpływających na nasze bezpieczeństwo i prawidłową ich eksploatację. Uniemożliwianie dotarcia do nich może skutkować wezwaniem policji.

Inne służby techniczne – straż pożarna, kominiarz, sanepid, służby sanitarne, celne, ABW, straż graniczna, kontrola skarbowe. Ich działanie a także wejście do naszego lokalu warunkują różne ustawy i kodeksy. Ich wizyta w naszym domu zawsze musi być potraktowana słusznym uzasadnieniem, wynikać z podpisanych umów o spełnianie świadczeń lub wynikać z podejrzeń o pewne zagrożenie. Pracownicy tych służby są zawsze umundurowani, posiadają

legitymacje bądź identyfikatory, mają stosowne dokumenty do przeprowadzenia kontroli w naszym domu. Ich wizyta jest stosowna. Jeśli mamy wątpliwości możemy kontaktować się ze zleceniodawcą danej kontroli (urząd, administracja).

Wróć