Marcin Popowski > Detektyw

Szanowni Państwo

Marcin Popowski

Informacje zawarte na tej stronie to zbiór moich doświadczeń zdobytych w trakcie wykonywania zawodu detektywa.

Z branżą związany jestem od 15 lat. W tym czasie przeprowadziłem kilkadziesiąt różnego rodzaju spraw. Zlecenia były różne, dotyczyły czasami wydawało by się spraw błahych a o zaskakującym finale!

Miałem możliwość przeprowadzenia wielogodzinnych rozmów z osobami pokrzywdzonymi, jak i tymi, które wspierały mnie merytorycznie w mojej pracy. Dzięki nim zdobywałem doświadczenie, wiedzę i odpowiednie podejście do rozwiązywanych problemów. Cały czas miałem niedosyt, jeśli chodzi o prewencyjne działania wobec różnego rodzaju przestępstw z którymi się spotykałem. Odnosiłem wrażenie, że jeśli ludzie dużo wcześniej wiedzieli by o istniejących zagrożeniach, być może umieli by się przed nimi uchronić. Wielu klientów twierdziło, że mając problem, nie znalazło nikogo kto mógł by im pomóc w jego rozwiązaniu. Nie każda sprawa nadawała się dla Policji, nie zawsze też pokrzywdzony chciał o tym informować instytucje porządkowe, twierdząc, że przedmiot zlecenia ma charakter rodzinny, osobisty czy też wewnątrz firmowy i powinien zostać załatwiony dyskretnie.

Strona ta poza charakterem komercyjnym, zawiera treści ogólno informacyjne. Chciałbym by stała się poradnikiem w tematyce bezpieczeństwa publicznego, spraw rodzinnych i ochrony biznesu. Być może po przeczytaniu tych artykułów sami Państwo wywnioskujecie jak można rozwiązać dręczący Was problem, ewentualnie gdzie się zwrócić o pomoc.

Znajdują się tu artykuły prasowe o niektórych moich działaniach, referencje firm, które wyraziły na to zgodę, akty prawne dotyczące tematyki zawodowej, linki do ciekawych i pomocnych stron, oraz wiele innych informacji. Strona będzie systematycznie rozbudowywana.

Często "serfując" po Internecie miałem wrażenie, że zawarte tam wiadomości nie koniecznie są prawdziwe, dlatego zawsze starałem się podać źródło pochodzenia informacji. Kiedy pisałem o materiałach własnych, miałem na myśli wiedzę zdobytą w czasie wykonywania pracy. Są to też wnioski wypływające z życia, przekazane mi przez moich klientów.

Jeżeli zdefiniujemy bezpieczeństwo publiczne jako ogół warunków i instytucji urzędowych, chroniących suwerenność państwa, majątek ogólnonarodowy, życie, zdrowie i mienie obywateli, to należy też stwierdzić, że obowiązek ochrony tego bezpieczeństwa spoczywa na wszystkich organach państwowych, samorządowych, społecznych, jak również na obywatelach.

Należy przy tym spojrzeć bardzo szeroko na możliwości oddziaływania na bezpieczeństwo, różnych "podmiotów", od organów administracji zespolonej po instytucje wymiaru sprawiedliwości czy media. Każdy z nich ma do spełnienia swoją "misję" w budowaniu wspólnego bezpieczeństwa. Wszyscy powinniśmy współdziałać w realizacji nadrzędnego celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Parafrazując słynny cytat: "nie pytaj co inni zrobili dla twego bezpieczeństwa, powiedz co ty zrobiłeś dla bezpieczeństwa innych".

Mając tę możliwość pragnę podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ta strona powstała. Tym którzy w czasie wykonywania mojego zawodu mieli dla mnie dużo wyrozumiałości i przyczynili się do wielu moich sukcesów. Dziękuję za przekazaną wiedzę również mojemu Tacie, który od dzieciństwa uczulał mnie na pewne zjawiska i być może dzięki tym ostrzeżeniom nie stałem się ofiarą jakiegoś przykrego zdarzenia. Mógłbym dziękować wielu osobom ale one najlepiej wiedzą jaki wkład wniosły w moją pracę i co im zawdzięczam, a jak to już bywa w tym fachu chcą pozostać anonimowe.

Mam nadzieję, że przekazana na tej stronie wiedza, przyczyni się w jakiś sposób do poprawy bezpieczeństwa.

 

 

Dziękuję za poświęcony czas