Marcin Popowski > Usługi > Biały wywiad

Biały wywiad

  • poszukiwania archiwalne i genealogiczne (wiek XIX i XX), ustalanie prawnego pokrewieństwa, także w celu odnalezienia aktualnych beneficjentów lub spadkobierców przedwojennych funduszy, kont i nieruchomości
  • ustalanie dziejów osób zaginionych w kataklizmach wojennych na terenie Europy (akcja łączenia rodzin)